Přihlášení | Registrace | 25% BONUS na online inzerci !

INFORMACE O NÁS

DEIXE-TIP = inzertní + reklamní + informační médium: tištěné zdarma distribuované plnobarevné noviny + celé zdarma ke čtení na internetu
Vydává: DeixeNet s.r.o., Havlíčkova 6, 266 01 Beroun, IČ: 49827804
název: DEIXE-TIP (čte se „dejksetyp“, volně přeloženo: upozorňování
na nejlepší nabídky, slovo deixe je řeckého původu)
založeno - 1. vydání: duben 1992
cena za výtisk: 0,-Kč = bezplatná distribuce (noviny neznají neprodané výtisky)
formát novin: A3 (297 x 420 mm, světový)
distribuce: do poštovních schránek obyvatel,
na více než 230 distribučních míst - prodejen (trafiky, samoobsluhy, benzín. stanice aj.), zde zdarma k dispozici, každé vydání od 70.000 do 102.000 kusů výtisků
oblast distribuce: Středočeský kraj + Praha / západní část
místní mutace: ne
četnost vydání: 14 dní (v létě a na přelomu roku s posunem)
tiskne: tiskárna Czech Print Center a.s., Praha 10 na papír STORA 52 gr./ 60 nebo 72 bělost
klientský náhled při tisku s kontrolou tištěného nákladu: ano
vytištěné noviny ke čtení on-line - na internetu: ano, v celém rozsahu po dobu 6 týdnů (každé vydání)
druhy inzerce: Řádková, Plošná, Fototip, Vizitka, Webovka
on-line podání řádkové inzerce: ano, na www.deixe-tip.com
s automatickým výpočtem ceny a zasláním pokynu k platbě e-mailem
ceník plošné inzerce: ano, na www.deixe-tip.com s možností online objednání cenové kalkulace s aktuálními slevami
individuální cena plošné inzerce: ano – na dotaz
poskytované slevy plošné inzerce: ano, pro nového klienta (2 + 1 inz. zdarma, 4 + 2 inz. zdarma), opakovací, objemové a jejich kombinace
poskytované slevy řádkové inzerce + vizitky: ano, 10% při 3 vydáních, při 5 vydáních + 2 otištění navíc zdarma
platba za korekturu a změny obsahu plošného inzerátu: ne
platba za grafické zpracování plošného inzerátu: ne, pro otištění
v novinách DEIXE-TIP

© 1992 - 2024, DeixeNet s.r.o. / kontakt: redakce@deixe-tip.com Všechna práva vyhrazena. Tento web používá pouze nutná technická cookies, sledovací ap. systémy nepoužíváme.