Nápověda k podání webovky na webu Deixe-tip.com

Text webovky

Do pole web je možné zadat pouze platnou webovou adresu.
Výsledný automaticky vytvářený náhled webovky naleznete níže v následující části formuláře (vzhled).
Toto je zárověň konečný vzhled webovky tak jak bude otištěn v novinách.
Tištěná velikost webovky je 7,3 cm šířka a 1,5 cm výška.

Poznámky:
1) Délka webu je omezena na šířku plochy webovky. Delší adresa je automaticky zmenšována až do velikosti písma 9 bodů, dále je automaticky zkrácena.
2) Délka popisného textu je omezena na šířku plochy webovky a dva řádky.

nahoru

Vzhled webovky

Kliknutím do příslušného kolečka zvolte vzhled Vaší webovky.

nahoru

Počet otištění

Kliknutím do příslušného kolečka zvolte, zda má webovka vyjít jednou nebo vícekrát. Má-li být otištěna vícekrát, zvolte druhou nebo třetí možnost podle toho, zda má vycházet ve vydáních následujících po sobě nebo ob jedno vydání. V každém případě zadejte číslicí do obdélníkového políčka, kolikrát má webovka vyjít.

nahoru

Cena webovky

V tomto poli se Vám zobrazuje výsledná cena webovky bez 21% DPH.

nahoru

Ceník

Jakákoliv černobílá webovka 290,- Kč bez 21% DPH
Jakákoliv barevná webovka 390,- Kč bez 21% DPH

nahoru