Nápověda k podání řádkového inzerátu na www.deixe-tip.com

Text inzerátu

Do tohoto pole napište text inzerátu tak, jak má být v novinách otištěn, tedy včetně kontaktu – telefonu, adresy, e-mailu apod. (u anonymních inzerátů pochopitelně kontakt nepište)
Jednotlivá slova pište neproloženě, oddělujte je mezerami a nepoužívejte klávesu ENTER – text se v okně zarovnává automaticky a toto formátování nemá vliv na vzhled inzerátu v novinách !

Protože jednotlivé inzertní rubriky nejsou rozděleny na nabídku a poptávku (prodej - koupě apod.), formulujte text tak aby bylo zřejmé, zda něco nabízíte (věc, službu, zaměstnání apod.) nebo naopak sháníte. Např. PRODÁM BYT... , nebo NABÍZÍM... apod.

PROTOŽE SE CENA INZERÁTU VYPOČÍTÁVÁ PODLE POČTU SLOV, UPRAVÍ REDAKCE CENU ZASLANÉHO INZERÁTU V PŘÍPADĚ, ŽE SLOVA V TEXTU BUDOU PSÁNA PROLOŽENĚ NEBO NEBUDOU ODDĚLENA MEZERAMI !!!

Má-li být inzerát otištěn anonymně (pod číslem), uveďte na konci textu inzerátu větu: Nabídky do redakce.
Potom v sekci anonymní inzerát zaškrtněte volbu „otisknout pod číslem“ a zvolte způsob doručení odpovědí, které na tento inzerát dojdou do redakce.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu, jehož text evidentně odporuje platným zákonům nebo by jeho otištění mohlo noviny jakkoliv poškodit.

nahoru

Zvýraznění inzerátu

Obyčejně12,- Kč za 1 slovo (slovo je 2 a více znaků vedle sebe)
Tučné písmo12,- Kč za 1 slovo + 30,- Kč příplatek
Rámeček12,- Kč za 1 slovo + 40,- Kč příplatek
Tučně v rámečku12,- Kč za 1 slovo + 50,- Kč příplatek
Inverzně12,- Kč za 1 slovo + 60,- Kč příplatek
Fototip12,- Kč za 1 slovo + 250,- Kč příplatek za 1 fotografii
Dvojnásobný fototip12,- Kč za 1 slovo + 500,- Kč příplatek za 2 fotografie

Kliknutím do příslušného kolečka zvolte požadovaný způsob zvýraznění inzerátu. Přednastavena je volba „obyčejně“, tedy bez zvýraznění. Ukázky druhů zvýraznění najdete na pravé straně formuláře. F O T O T I P je řádkový inzerát doplněný jednou nebo dvěma fotografiemi.

Vyberete-li si jako zvýraznění inzerátu fototip příp. dvojnásobný fototip, zobrazí se Vám políčka na nahrání obrázků. Soubory mohlou být pouze formátu JPG, GIF, PSD, CDR, BMP, TIF, ZIP, AI, PNG a přiměřené datové velikosti (čím větší, tím déle se bude objednávka odesílat, protože se načítají soubory). Prosíme používejte soubory velikosti max. 2MB, ale obrázky rozměrů větších než 3,5 cm šířky.
Pokud si nepřejete odesílat soubory, můžete je doručit jiným způsobem, např. přínést osobně do redakce. Zaškrtněte políčko „Nebudu posílat fotografie. Doručím je jinak.“

nahoru

Počet otištění

Kliknutím do příslušného kolečka zvolte, zda má inzerát vyjít jednou nebo vícekrát. Má-li být otištěn vícekrát, zvolte druhou nebo třetí možnost podle toho, zda má vycházet ve vydáních následujících po sobě nebo ob jedno vydání. V každém případě zadejte číslicí do obdélníkového políčka, kolikrát má inzerát vyjít.

nahoru

Rubrika (rozbalovací seznam)

Vyberte rubriku, do níž chcete inzerát zařadit. Pokud Vám nevyhovuje žádná z oborových rubrik, zvolte rubriku 14 – Různé. Nejste-li si jisti zařazením inzerátu, ponechte první možnost: ZAŘADÍ REDAKCE.

Redakce si vyhrazuje právo přesunout inzerát do jiné rubriky v případě, že je požadováno umístění v rubrice očividně nevhodné vzhledem k jeho obsahu.

INFO: budete-li chtít inzerát otisknout ANONYMNĚ (pod číslem), můžete vybírat z jakékoliv obsahově vhodné rubriky.

nahoru

Anonymní inzerát

Chcete-li, aby Váš inzerát vyšel anonymně, pouze pod evidenčním číslem a zájemci Vám své nabídky zasílali na adresu redakce, klikněte do čtvercového políčka u volby „otisknout pod číslem“ – objeví se zaškrtávací symbol (text inzerátu pak musí končit větou „Nabídky do redakce.“, viz výše – odstavec text inzerátu).
Dále zvolte, zda Vám došlé odpovědi máme zaslat poštou nebo si je vyzvednete osobně v redakci (v tom případě se při vyzvednutí prokážete občanským průkazem).
Zařazení anonymních inzerátů do rubrik není omezeno./b>.

nahoru

Cena inzerátu

V tomto poli se Vám zobrazuje výsledná cena objednávky včetně 21% sazby DPH.

nahoru